Oversigt over ledere sommer 2020

Infoskriv fase 2 Birgitte

Genåbning

Fase 2 af genåbning af dagtilbud

 

Kære forældre. 
Genåbningen af Danmark er godt i gang. Vi er som bekendt godt inde i fase 2, som ifølge regeringen også bliver efterfulgt af en fase 3 og 4. Med genåbningen er nu også restauranter, storcentre og mange andre steder åbne igen. I en del vuggestuer, børnehaver, dagpleje og andre tilbud bliver medarbejdere mødt med spørgsmålet for, hvorfor der stadig er ret strikse betingelser for hverdagen for de yngste. 
Svaret er, at vi i Aarhus ønsker at skabe en tryg og sikker hverdag for alle børnefamilier. Derfor følger vi de vejledninger og retningslinjer, som kommer fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder om rengøring, hygiejne, afstand, håndvask og meget andet. Heldigvis ændrer retningslinjerne sig løbende, og der kommer mere luft, tid og plads i hverdagen.  
Samtidig indskærper de nationale myndigheder, at vi i Danmark fortsat målrettet skal begrænse smitte og bryde smittekæder. Derfor beder vi om forståelse for, at hverdagen fortsat ikke er, som den plejer. Så vi hjælper med at passe på hinanden. 
Med venlig hilsen

Dagtilbudsleder Birgitte Kammer 

 

Kære forældre 

Genåbningen af Danmark fortsætter, og for dagtilbuddene gælder, at de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen giver mulighed for at inddele børnene i de stuegrupper, de kender, fortsat med fokus på god hygiejne og rengøring. Du kan læse mere om den yderligere genåbning på www.aarhus.dk/corona under ’Skoler og pasning’. Her finder du også et link til de drejebøger, som giver svar på en lang række spørgsmål om, hvordan vi sikrer en tryg og kontrolleret genåbning. Blandt andet kan du læse, at vi forsat beder om, at du fortæller, hvornår du har brug for pasning af dit barn, så vi sikrer den mest trygge og rolige hverdag for alle. 

Med venlig hilsen

Direktør Martin Østergaard, Børn & Unge Aarhus Kommune

 

Børnegården Sct. Anna er et dagtilbud med hjerte. Et dagtilbud som ønsker at være et godt sted for alle; børn, forældre og personale. Det handler om, at vi i Børnegården værdsætter, bevarer og udvikler vores helt særlige fællesskab og faglighed.

Børnegården har en unik placering på Frederiksbjerg nær byens centrum, stranden, skoven og skolen. Vi i Børnegården Sct. Anna hilser på alle der færdes i huset, og vi byder alle varmt velkommen til vores fællesskab. Vi bestræber os på at lære hinandens navne at kende og møde hinanden med et smil. Fællesskabet er centralt i vores hverdag.

Vi arbejder sammen om at se, møde, støtte og styrke det enkelte barn. Vi arbejder for at fremme trivsel, ved at børnene skal opleve nærvær og samvær i børnehøjde. Vi udvikler og understøtter børnenes selvværd gennem anerkendelse og ved at give plads til forskelligheder. Vi motiverer børnenes læring gennem nysgerrighed til at udforske og udfordre relationer, egne evner og ved at nuancere og udvide børnenes omverdensbillede.

I Børnegården Sct. Anna tror vi på vigtigheden af, at der er plads og mulighed for at udfolde sig, uanset om man kan ligge, krybe, sidde, kravle, gå, løbe, cykle, pludre, sludre, snakke eller har lyst til at blive til en kop kaffe.

Det vi er og har i Børnegården, er vigtigt for os. Vi omsætter vores indbyrdes energi til synergi, som udspiller sig i hverdagens liv, lyst og leg. Det er vores fælles handlinger, der er med til at binde os sammen i en fællesånd af engagement og stolthed over, det vi har og gør. Det lyder flot – men det er den måde at tænke på, der gør, at vi synes det er sjovt og ganske særligt at være en del af Børnegården.

Pressemeddelelse-Aarhus udvider nødpasning