Kære forælder  22.1.21

 

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for at være ”nære kontakter” indtil videre frem til 7. februar. Det har først og fremmest betydning i smitteopsporing og anbefaling af at være isoleret længere end hidtil. I Børn og Unge har vi opdateret vores guides til jer forældre, som du kan finde opdaterede udgaver af til både dagtilbud, skoler og fritidstilbud på Aarhus Kommunes hjemmeside her. 

 

Med venlig hilsen 

 

Børn og Unge  

 

Kære forældre 

Regeringen har præciseret retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med corona, der gælder foreløbigt frem til 17. januar. Det indebærer et skærpet fokus på smitteforebyggende tiltag, som gælder hele landet: 

 • Pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, så vidt det er muligt. 

 • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det. Det kan f.eks. være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne eksempelvis være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede. 

 • Opfordring til, at afhentning og aflevering af børn foregår udendørs, samt at forældre opfordres til at bruge mundbind eller visir ved afhentning eller aflevering indendørs, hvis det er vanskeligt at holde afstand. Der er fortsat mulighed for at aftale pædagogiske undtagelser, eksempelvis ved indkøring. 

 • Fortsat skærpet fokus på rengøring – også af kontaktpunkter udenfor såsom håndtag og gelændere. 

  Afstandsreglen om 2 meter gælder ikke i dagtilbud, eksempelvis i forhold til leg og omsorg, men generelt anbefaler myndighederne at undgå mylder samt huske afstand og god håndhygiejne. Vi passer på hinanden. 

  Med venlig hilsen 

  Børn og Unge, Aarhus Kommune 

   

Dagtilbud og dagpleje er fortsat åbne

 

Kære forældre. Regeringen har tirsdag den 29. december forlænget de nationale corona-restriktioner, som var gældende umiddelbart før jul. Dermed er alle vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagpleje fortsat åbne for alle børn, selv om mange andre steder i samfundet lukker ned.

 

Du og dit barn kan altså møde frem i dagtilbud og dagpleje efter nytår, som I plejer. Du vil fortsat møde corona-restriktioner i hverdagen, og vi forsikrer, at medarbejderne gør sig umage for at skabe en tryg, god sikker dagligdag for alle.

 

Med venlig hilsen

 

Børn og Unge, Aarhus Kommune

 

 

Kære forælder  

Vi befinder os i vintermånederne og dermed en periode, hvor flere børn bliver syge og forkølede. Retningslinjen fra sundhedsmyndighederne er, at børn og voksne skal blive hjemme ved tegn på sygdom.    

Er snot tegn på sygdom?  

 • Klart snot (løbenæse) er noget, alle kan have - for eksempel når vi kommer ind udefra. Det er ikke et tegn på COVID-19, og barnet må gerne komme afsted. 

 • Masser af gult/grønt snot og behov for gentagen næsepudsning kan være et tegn på COVID-19. I den situation skal barnet blive hjemme. Det forebygger samtidig, at andre børn bliver smittede, får symptomer og skal hjemsendes. 

   

  Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece med generel vejledning omkring forebyggelse af smitsomme sygdomme i dagtilbud og skoler: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge

  Med venlig hilsen

           Børn og unge

           Aarhus Kommune

Retningslinjer_dagtilbud covid 19

Fase 3 af genåbning af dagtilbud

 

Link til pjece fra sundhedsstyrelsen om som symptomer på covid-19 hos børn.

 

OBS: Der serveres ikke morgenmad i institutionen.

 

INFORMATION FRA AARHUS KOMMUNE:

 

Kære forældre,

 

Corona har bidt sig fast, og det påvirker vores dagligdag markant. Ikke mindst er hverdagen i dagtilbud, skoler og fritidstilbud berørt af regler, retningslinjer og restriktioner. Selv om alle gør sig umage for at skabe en tryg og stabil dagligdag, så er hverdagen svær lige nu. Udviklingen i smittetallene giver anledning til bekymring, og vi er på vej ind i en sæson, hvor det at holde afstand, være udenfor samt begrænse kontakt ikke får hjælp af vådt vejr og faldende temperaturer.

 

Det er vigtigt, at du følger med på de kanaler, hvor du plejer at kommunikere med dit barns tilbud. Vi arbejder målrettet for at indrette hverdagen så fleksibelt og trygt som muligt, samtidig med at vi følger de nationale myndigheders anvisninger. Som I ved, så sker der løbende ændringer og justeringer af hensyn til at bryde smittekæder og nedbringe risiko for smitte.

 

Jeg vil gerne sige alle tusind tak for kæmpestor tålmodighed og vilje til at finde løsninger i en svær hverdag. Det er ekstremt værdifuldt for, at vi sammen kan give børnene den bedst mulige hverdag. Der er mange svære situationer, hvor der kan opstå uenigheder om konkrete spørgsmål. I de situationer kan det være nødvendigt at finde lidt ekstra tålmodighed frem, hvilket jeg gerne vil opfordre til. Corona har været her længe, og ser desværre ud til at blive et stykke tid endnu. Derfor skal vi hjælpe med at passe på hinanden.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge.

 

 

COVID-19: vi skal passe på hinanden 

Kære forældre 

Det er vigtigt, at vi alle passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Det gælder også jeres børn og unge. Her kan I læse retningslinjerne for hvornår jeres børn må møde op i dagtilbud, skoler og fritidstilbud ved mistanke om og test for smitte med COVID-19. 

  

Jeres barn må ikke møde op hvis: 

Jeres barn skal straks hentes hjem og må ikke møde i sit dagtilbud, skole eller fritidsklub, hvis det har været tæt på en anden som er smittet med COVID-19.  

Den smittede kan være en fra familien/en som barnet bor sammen med – eller ved kram eller hoste fra en smittet. Det kan også være ved tæt ansigt-til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en person som er smittet. 

Barnet må heller ikke møde op i dagtilbuddet, skolen eller fritidsklubben hvis det har symptomer på COVID-19 og der er mistanke om sygdom. Ved symptomer skal barnet straks hentes hjem. 

  

Jeres barn skal blive hjemme indtil: 

Hvis der er mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19 og I har fået foretaget en test, må barnet først møde om, når resultatet af testen foreligger under forudsætning af, at resultatet er negativt. Er resultatet positivt skal barnet blive hjemme i 7 dage, hvis ikke der er symptomer. Får barnet symptomer, må det først møde op 48 timer efter symptomfrihed. 

Hvis jeres barn er under 12 år og ikke har symptomer og I ikke ønsker at lade barnet teste, skal barnet blive hjemme i syv dage og fortsat være symptomfri, før det må møde ind igen. 

Er der smittede i hjemmet, må barnet først komme i dagtilbud, skole eller FU, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer. 

 

Kære forældre. 

I en del vuggestuer, børnehaver, dagpleje og andre tilbud bliver medarbejdere mødt med spørgsmålet for, hvorfor der stadig er ret strikse betingelser for hverdagen for de yngste. 
Svaret er, at vi i Aarhus ønsker at skabe en tryg og sikker hverdag for alle børnefamilier. Derfor følger vi de vejledninger og retningslinjer, som kommer fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder om rengøring, hygiejne, afstand, håndvask og meget andet. Heldigvis ændrer retningslinjerne sig løbende, og der kommer mere luft, tid og plads i hverdagen.  

 

Samtidig indskærper de nationale myndigheder, at vi i Danmark fortsat målrettet skal begrænse smitte og bryde smittekæder. Derfor beder vi om forståelse for, at hverdagen fortsat ikke er, som den plejer. Så vi hjælper med at passe på hinanden. 
Med venlig hilsen

Dagtilbudsleder Birgitte Kammer 

 

 

 

Hvem er vi?

Børnegården Sct. Anna er et dagtilbud med hjerte. Et dagtilbud som ønsker at være et godt sted for alle; børn, forældre og personale. Det handler om, at vi i Børnegården værdsætter, bevarer og udvikler vores helt særlige fællesskab og faglighed.

Børnegården har en unik placering på Frederiksbjerg nær byens centrum, stranden, skoven og skolen. Vi i Børnegården Sct. Anna hilser på alle der færdes i huset, og vi byder alle varmt velkommen til vores fællesskab. Vi bestræber os på at lære hinandens navne at kende og møde hinanden med et smil. Fællesskabet er centralt i vores hverdag.

Vi arbejder sammen om at se, møde, støtte og styrke det enkelte barn. Vi arbejder for at fremme trivsel, ved at børnene skal opleve nærvær og samvær i børnehøjde. Vi udvikler og understøtter børnenes selvværd gennem anerkendelse og ved at give plads til forskelligheder. Vi motiverer børnenes læring gennem nysgerrighed til at udforske og udfordre relationer, egne evner og ved at nuancere og udvide børnenes omverdensbillede.

I Børnegården Sct. Anna tror vi på vigtigheden af, at der er plads og mulighed for at udfolde sig, uanset om man kan ligge, krybe, sidde, kravle, gå, løbe, cykle, pludre, sludre, snakke eller har lyst til at blive til en kop kaffe.

Det vi er og har i Børnegården, er vigtigt for os. Vi omsætter vores indbyrdes energi til synergi, som udspiller sig i hverdagens liv, lyst og leg. Det er vores fælles handlinger, der er med til at binde os sammen i en fællesånd af engagement og stolthed over, det vi har og gør. Det lyder flot – men det er den måde at tænke på, der gør, at vi synes det er sjovt og ganske særligt at være en del af Børnegården.