Referat 29.09.2020 (002)

Referat 20.08.2020 (002)

19. maj 2020 (002)

Referat 06.02.2020

2. december 2019 referat

15.08.2019 referat

17.06.2019 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

08.05.2019 referat bestyrelsesmøde

Referat fra 04.03.2019