Fremadrettet fra uge 35

 

 

 

-          Børnene må igen bevæge sig frit rundt på legepladsen og frit mellem stuerne.

 

-          Ingen ensretning i opgange og ingen farvede kort for at komme ind i huset.

 

-          Alle skal spritter hænder af, inden I går ind.

 

-          I skal stadig holde 1 meters afstand til personale og andre forældre.

 

Med de erfaringer vi har gjort os under corona, vil vi frem til jul afprøve forskellige retningslinjer for praksis, så det kommer børnene til gode. Vi vil hele tiden tage stilling til og evaluerer om det giver mening for børn, voksne og forældre.

 

Aflevering.

 

-          I skal aflevere ved døren ind til stuen.

 

-          I skal aflevere ved lågen, hvis vi er på legepladsen.

 

-          I skal selv lægge madpakke i køleskabet i køkkenet og fylde drikkedunk med vand.

 

Afhentning.

 

-          I må om eftermiddagen komme rundt i hele huset/legepladsen og hente jeres børn.

 

-          Afhentning kan ikke ske ved lågen, I skal komme ind.

 

Ved brug af låge.

 

-          Brug kun lågen på Sct Annagade.

 

Fælles åbning i vuggestuen

 

-          Fra uge 35, d. 30.8.21, begynder vi igen at åbne sammen med vuggestuen. Det betyder at man kan aflevere i vuggestuen mellem kl. 6.30 og 7.30. Det er muligt at vi går op i børnehaven lidt tidligere end 7.30, hvis der er mange børn.

 

-          Hvis man vil spise morgenmad, skal man være der mellem 6.45 – 7.15.  Vi serverer havregrød, havregryn og boller.

 

Hygiejne - håndsprit

 

-          Vi fortsætter med at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at spritte hænder af, når I kommer ind i huset.

 

 

Generel information

Goddag og farvel

Det er vigtigt, at I som forældre henvender jer til personalet inden I afleverer jeres barn så i er sikker på, at I og jeres barn er blevet set. På denne måde kan det pædagogiske personale hjælpe jer alle med, at få en god start på dagen. En god start er oftest afhængig af et ordentligt farvel – og vi hjælper selvfølgelig gerne jeres barn med at vinke.  

Viden om barnets daglige små og store begivenheder 

Som I måske ved i forvejen, har vi en ”informationstunnel”. Denne ”tunnel” består af en opslagstavle med diverse information fra fx bestyrelsen, forældrerådet, kommunen, samt rummer den temaer som sundhed, de studerende mm. På den modsatte væg hænger der en stor whiteboard tavle, hvor vi har hængt aktivitetsplanen og aktivitetsgruppernes forberedelser dertil. Man vil også kunne se en oversigt over hvilken gruppe børnene er i. Ved hver Stue hænger der to tavler, som inderholder information om hvad der er sket på dagen og relevante beskeder til jer. Det er yderst vigtigt at I holder jer ajour med disse tavler.

Som supplement til tavlerne, har vi yderligere sat tre Ipads op med billeder fra hverdagens små og store begivenheder. Vi skifter jævnligt billederne ud. I den forbindelse vil vi understrege, at det er selve oplevelsen/begivenheden vi fokuser på og ikke på om alle børn er repræsenteret på billederne. Informationen på tavlerne og fotoskærmene er selvfølgelig til jer, så I kan følge med i jeres barns hverdag i børnehaven. 

Det er væsentligt at huske, at børn generelt ikke er de mest meddelsomme, da de ofte lever i nuet og har dermed svært ved, at relaterer til fortidens begivenheder og gøremål, som fx at fortælle om livet i børnehaven når man kommer hjem. Den måde hvorpå I som forældre kan hjælpe jeres barn med bedre, at huske ”fortidens begivenheder” er ved, at være opdateret på dit/jeres barns liv i institutionen via informationstavle, fotoskærme, dialog osv. Husk at det ofte, for barnet kun er en impuls der skal til for, at sætte fortællingen i gang ved middagsbordet.   

 ”Samling” før frokost og eftermiddagsmad

Vi har samling inden vi spiser frokost. Samlingen er et pædagogisk konstrueret fællesskab, hvor det at formidle, lytte og være deltagende i fællesskabet er selve kernen i den pædagogiske tanke. Her kan alt ske og tematikkerne kender ingen grænser. 

       Fantasi - Musik - Fortællinger - Historie - Eventyr

 Storebørnsturen (dagkoloni) 

En gang om året (juni måned) er der dagkoloni for de ældste børn i børnehaven.  De tager bussen til Ajstrup, hvor vi har base i Henriks sommerhus ved stranden. Det er vores erfaring, at børnene glæder sig utrolig meget til denne dag, hvor børnene selv, lang tid i forvejen snakker om, hvad de tror der skal ske på turen. Dette har måske noget, at gøre med, at der er en ”obligatoriske dagorden”, som vi hvert år skal igennem fx bygge dæmning, spise is, klatre i træer m.m. I vil selvfølgelig få nærmere besked om dagkolonien når tiden nærmer sig.     

Når der holdes sidste dag i børnehaven 

Som I sikkert allerede ved kan man i vores skoledistrikt starte i skole tre gange om året (se Frederiksbjergskoles pjece vedr. KRAI). Når der holdes sidste dag i børnehaven er det vigtigt, at det aftales med barnets gruppepædagoger, så de eventuelt kan koordinerer, hvis der er flere børn der skal holde sidste dag samtidig. ”Den sidste dag” bliver holdt om eftermiddagen, hvor barnet har noget med at dele ud (minus sukker).          

Yderligere ture og aktiviteter ud af huset  

Vi bestræber os på, at bruge nærområdet så meget, som overhovedet muligt. Dette betyder i praksis, at vi benytter os af de omkringliggende legepladser og grønne områder. Ydereligere bestræber vi os på, at alle børn i løbet af deres børnehavetid besøger et eller to museer, som fx Aros, Steno eller Naturhistorisk museum da vi mener, at dette har en væsentlig kulturel værdi for kulturforståelsen som helhed.  

 Når vi går på tur ud af huset

Vores største udfordring ligger i de minutter, hvor vi går ud af børnehaven og der samtidig kommer børn som skal med på turen. Det er svært både at modtage barnet, modtage eventuelle beskeder fra barnets forælder og samtidig stadig, at skulle holde fokus på resten af børnegruppen. Dette skaber forvirring både inde og ude.

Vi har en meget gennemarbejdet procedure for, hvordan børnene krydses ind og ud, for at være helt sikre på, hvor hvert enkelt barn befinder sig (med på tur, på legepladsen eller inde i børnehaven).

På baggrund af dette, har vi besluttet, at børn kun kan komme med på tur, hvis de er afleveret inde i børnehaven, inden turen starter. Der er på hver tur er der udnævnt en ”turansvarlig” pædagog, som er den der har det overordnede overblik og kan træffe overordnede beslutninger. På alle ture ud af huset, har den turansvarlige forinden fordelt børnene mellem personalet, så alle er klar over, hvilke børn de har ansvar for. Går turen til steder, hvor der er andre børn, tager vi sikkerhedsvest på for let at kunne genkende vores egne børn. Er vi på tur, hvor området ikke har ”grænser”, går vi rundt sammen med børnene og viser dem grænsen for, hvortil de må gå.

 Vi vil gerne have jeres hjælp til:

 • at komme i god tid inden turen

 • at forberede jeres barn på, at det skal på tur

 • italesætte og praktisere overfor jeres barn, at barnet skal respektere og efterkomme, hvad voksne siger 

Årsplan

Januar

Februar

 • Fastelavn bliver afholdt i børnehaven. Børnene kommer udklædte og vi slår katten af tønden stuevis.
 • Afslutning for skolestarter

Marts

 • Fællesspisning på alle stuer, hvor hver familie kommer med en ret til en fælles buffet. Vi spiser og hygger os sammen et par timer.

 April

 •  Vi holder påskefrokost for børnene og personale.
 •  Afslutning for skolestarter før påske.

Maj

 • Alle børnene inviterer deres bedsteforældre (eller anden familie) til en hyggelig "familie eftermiddag" på legepladsen.

Juni

 • Storbørns tur for kommende skolestartere. Vi plejer at bruge en hel dag på at besøge Henriks sommerhus i Ajstrup.
 • Afslutning for skolestartere.

 Juli

 • Lukket i uge 29 og30

August 

September

 •  Temauge med forskellige emner.

 Oktober

 November 

 • Afslutning for skolestarter.

 December

 • Vi holder julefrokost for børn og personale.
 • Lucia-fest afholdes på Lucia dag. Børnene går Luciaoptogog der afsluttes med forældrekaffe (denne dag er der gløgg og forældrebagte lucia-boller til).
 • Vi besøger Lukaskirken til julegudstjeneste.