Fase 3 af genåbning af dagtilbud

Link til pjece fra sundhedsstyrelsen om som symptomer på covid-19 hos børn.

 

OBS: Der serveres ikke morgenmad i institutionen.

 

INFORMATION FRA AARHUS KOMMUNE:

 

COVID-19: vi skal passe på hinanden 

Kære forældre 

Det er vigtigt, at vi alle passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Det gælder også jeres børn og unge. Her kan I læse retningslinjerne for hvornår jeres børn må møde op i dagtilbud, skoler og fritidstilbud ved mistanke om og test for smitte med COVID-19. 

  

Jeres barn må ikke møde op hvis: 

Jeres barn skal straks hentes hjem og må ikke møde i sit dagtilbud, skole eller fritidsklub, hvis det har været tæt på en anden som er smittet med COVID-19.  

Den smittede kan være en fra familien/en som barnet bor sammen med – eller ved kram eller hoste fra en smittet. Det kan også være ved tæt ansigt-til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en person som er smittet. 

Barnet må heller ikke møde op i dagtilbuddet, skolen eller fritidsklubben hvis det har symptomer på COVID-19 og der er mistanke om sygdom. Ved symptomer skal barnet straks hentes hjem. 

  

Jeres barn skal blive hjemme indtil: 

Hvis der er mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19 og I har fået foretaget en test, må barnet først møde om, når resultatet af testen foreligger under forudsætning af, at resultatet er negativt. Er resultatet positivt skal barnet blive hjemme i 7 dage, hvis ikke der er symptomer. Får barnet symptomer, må det først møde op 48 timer efter symptomfrihed. 

Hvis jeres barn er under 12 år og ikke har symptomer og I ikke ønsker at lade barnet teste, skal barnet blive hjemme i syv dage og fortsat være symptomfri, før det må møde ind igen. 

Er der smittede i hjemmet, må barnet først komme i dagtilbud, skole eller FU, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer. 

Kære forældre. 

I en del vuggestuer, børnehaver, dagpleje og andre tilbud bliver medarbejdere mødt med spørgsmålet for, hvorfor der stadig er ret strikse betingelser for hverdagen for de yngste. 
Svaret er, at vi i Aarhus ønsker at skabe en tryg og sikker hverdag for alle børnefamilier. Derfor følger vi de vejledninger og retningslinjer, som kommer fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder om rengøring, hygiejne, afstand, håndvask og meget andet. Heldigvis ændrer retningslinjerne sig løbende, og der kommer mere luft, tid og plads i hverdagen.  

 

Samtidig indskærper de nationale myndigheder, at vi i Danmark fortsat målrettet skal begrænse smitte og bryde smittekæder. Derfor beder vi om forståelse for, at hverdagen fortsat ikke er, som den plejer. Så vi hjælper med at passe på hinanden. 
Med venlig hilsen

Dagtilbudsleder Birgitte Kammer 

 

 

 

Hvem er vi?

Børnegården Sct. Anna er et dagtilbud med hjerte. Et dagtilbud som ønsker at være et godt sted for alle; børn, forældre og personale. Det handler om, at vi i Børnegården værdsætter, bevarer og udvikler vores helt særlige fællesskab og faglighed.

Børnegården har en unik placering på Frederiksbjerg nær byens centrum, stranden, skoven og skolen. Vi i Børnegården Sct. Anna hilser på alle der færdes i huset, og vi byder alle varmt velkommen til vores fællesskab. Vi bestræber os på at lære hinandens navne at kende og møde hinanden med et smil. Fællesskabet er centralt i vores hverdag.

Vi arbejder sammen om at se, møde, støtte og styrke det enkelte barn. Vi arbejder for at fremme trivsel, ved at børnene skal opleve nærvær og samvær i børnehøjde. Vi udvikler og understøtter børnenes selvværd gennem anerkendelse og ved at give plads til forskelligheder. Vi motiverer børnenes læring gennem nysgerrighed til at udforske og udfordre relationer, egne evner og ved at nuancere og udvide børnenes omverdensbillede.

I Børnegården Sct. Anna tror vi på vigtigheden af, at der er plads og mulighed for at udfolde sig, uanset om man kan ligge, krybe, sidde, kravle, gå, løbe, cykle, pludre, sludre, snakke eller har lyst til at blive til en kop kaffe.

Det vi er og har i Børnegården, er vigtigt for os. Vi omsætter vores indbyrdes energi til synergi, som udspiller sig i hverdagens liv, lyst og leg. Det er vores fælles handlinger, der er med til at binde os sammen i en fællesånd af engagement og stolthed over, det vi har og gør. Det lyder flot – men det er den måde at tænke på, der gør, at vi synes det er sjovt og ganske særligt at være en del af Børnegården.