Trivsel

I Børnegården Sct. Anna skal alle børn opleve sig set og hørt. De skal opleve interesse og omsorg fra andre børn og voksne. I børnehaven arbejder vi for at bevare og opbygge en børnekultur, som understøtter NÆRVÆR blandt voksne og børn og børnene imellem.
Det NÆRVÆR, vi giver plads til, er vigtigt for os – og for børnene.
I børnehaven er vi er bevidste om, at en forudsætning for TRIVSEL er NÆRVÆR i samvær med børnene. I en hverdag med mange afbrydelser og forstyrrelser respekterer vi plads til fokus og fordybelse.
Vi tilpasser og tilrettelægger vores faste aktiviteter efter børnenes alder, og det antal børn, der er i gruppen. Her er størrelsen afhængig af aktiviteten, således alle får et værdifuldt udbytte af aktiviteten. Det er sjovere, at gå 20 børn i gymnastiksalen end 20 børn på værkstedet.
I børnehaven arbejder vi med NÆRVÆR når
Vi er opmærksomme på børnenes behov og på hvad der optager og interesserer dem.
Vi arbejder i børnehøjde. Vi arbejder for at opbygge en god kontakt gennem dialog og med knus og kram.
Vi læser, spiller spil, syr, tegner og meget andet. Her prioriterer vi at samtale om det børnene selv taler om.
Vi indretter stuerne, så der er mange mindre rum til leg. Det understøtter fordybelse i legerelationen.

Udvikling

I børnehaven i Børnegården Sct. Anna arbejder vi anerkendende. Alle børn skal opleve eget værd som menneske.
Vi ser det enkelte barn, som det er og respekterer dets personlighed. Vi arbejder med at skabe psykisk robuste børn. Vi ønsker børn, der har mod på livet samt børn, der er robuste til at kunne og turde fejle.
I børnehaven arbejder vi med SELVVÆRD når
Vi arbejder for at børnene skal opleve, at blive lyttet til og respekteret for dem de er. Børnene skal mærke, at der er rum til forskellighed.
Vi i børnehaven ser på børnenes nærmeste udviklings-zone og balancerer udfordringerne. Vores målsætning er, at børnene skal lære at mestre deres liv ved at blive selvstændige og robuste.
Vi opbygger SELVVÆRD ved at udvise tillid til børnene. De voksne omkring børnene arbejder målrettet for at være gode rollemodeller. Vi udstråler, at vi stoler på børnene.
Vi støtter børnene i, at de er noget værd, for dem de er, men samtidig arbejder med deres bevidsthed om, at de er en del af et større fællesskab.
Vi opmuntrer til at børnene prøver forskellige ting af, så de derved styrker deres selvværd, samtidig med at børnene får ansvar i det omfang de magter det.

Læring

I Børnegården Sct. Anna skal alle børn opleve at have tid og ro til at på opdagelse i et trygt læringsmiljø. I børnehaven giver vi rum og tid til legende og nysgerrige børn, der øver sig i f.eks. relationsdannelse, selvhjulpenhed og omverdensforståelse.
Vi skaber rammerne, hvori børnene kan udforske sig selv og sine omgivelser.
Vi er fascineret af børnenes nysgerrige natur og legende væsener, hvor målet med legen er legen selv.
I legen lærer børnene en masse om sig selv, hinanden og verden omkring sig. Børnenes selvorganiserede lege er af allerstørste betydning for børns udvikling af kreativitet og sociale kompetencer. Vores rolle er at støtte og udfordre legen.
I børnehaven arbejder vi med nysgerrighed når
Vi nuancerer børnenes omverdensbillede ved at give dem plads til at undre sig igennem fx læsning eller på ture.
Vi igennem den daglige dialog stiller undersøgende spørgsmål, opfordrer til at mærke efter og tænke sig om.
Vi indretter vores legeplads og rum, så de virker inspirerende og udfordrende for legen.
Vi giver børnene mulighed for at prøve sig selv af, bruge deres fantasi, kreativitet og nysgerrighed.